Privacy
policy

Zasady korzystania ze strony internetowej w domenie www.budlex.pl

Zastrzeżenia prawne, ochrona prywatności
Właścicielem strony internetowej w domenie www.budlex.pl (“Strona WWW”) oraz profilu na Facebooku (https://business.facebook.com/Budlex-155292881233043) oraz w innych mediach społecznościowych jest spółka pod firmą: Budlex spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (02-797), ul. Franciszka Klimczaka 1, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000622919 („Budlex”).

Budlex podejmuje działania, aby prezentowane na Stronie WWW informacje były aktualne i rzetelne. Nie jest jednak w stanie w pełni tego zagwarantować. W związku z powyższym Budlex nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki wykorzystywania prezentowanych informacji. W szczególności nie ponosi odpowiedzialności za skutki podjętych decyzji inwestycyjnych.
Dane publikowane na Stronie WWW mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa.
Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowania i rozpowszechnianie informacji, zdjęć, wizualizacji zamieszczonych na Stronie WWW podlega ochronie prawnej. Strona WWW jest skierowany do osób zainteresowanych ofertą Budlex. Korzystanie ze Strony WWW nie wymaga przedstawiania przez korzystającego danych umożliwiających jego identyfikację. Budlex ma prawo dokonywać zmian niniejszych zasad korzystania ze Strony WWW w każdym czasie. Zmiany obowiązują od dnia ich umieszczenia na Stronie WWW.

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”).

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest każda ze spółek wchodząca w skład jednej grupy kapitałowej Budlex spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (02-797), ul. Franciszka Klimczaka 1:
Każda z powyższych spółek zwana jest dalej „Administratorem”, a wszystkie spółki łącznie zwane są dalej „Administratorami”.
2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych może się Pan/Pani skontaktować z Administratorami w następujący sposób:

 • listownie: Budlex sp. z o.o., ul. Lubicka 54, 87-100 Toruń,
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej: rodo@budlex.pl.

W szczególności może się Pan/Pani kontaktować z Administratorami w powyższy sposób w celu realizacji swoich praw, o których stanowią informacje wskazane w punktach poniżej.
3. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług na podstawie Pana/Pani zgody (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
4. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania przez Pana/Pani zgody na ich przetwarzanie.
5. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być:
a) pracownicy i współpracownicy Administratora/Administratorów,
b) podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora/Administratorów, w szczególności usługi informatyczne, marketingowe i telekomunikacyjne, którym Administrator/Administratorzy powierzy przetwarzanie danych osobowych,
c) podmioty prowadzące portale internetowe, które prezentują oferty sprzedaży nieruchomości (jeżeli Pana/Pani zgoda została zebrana ich pośrednictwem),
d) pośrednicy nieruchomości (jeżeli Pana/Pani zgoda została zebrana za ich pośrednictwem).
6. Ma Pan/Pani prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
7. Ma Pan/Pani prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.
9. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny. Konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości przetwarzania Pana/Pani danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług.
10. Administrator dokonuje automatycznego przetwarzania danych osobowych (profilowania), w tym informacji o Pana/Pani aktywności na stronie internetowej, w celu dostarczenia Panu/Pani informacji o produktach i usługach, których nabyciem może być Pan/Pani najbardziej zainteresowany/a. Decyzję o dostarczeniu konkretnej informacji podejmuje jednak pracownik Administratora/Administratorów, czyli nie jest ona wyłącznie zautomatyzowaną decyzją.
11. Spółka na stronie www wykorzystuje pliki cookies dzięki którym: dostosowuje się zawartość stron internetowych do Państwa preferencji i indywidualnych potrzeb m.in. wybrany język strony, kolor, układ, rozmieszczenie treści; tworzone są anonimowe statystyki odwiedzalności serwisu, a także sposobu korzystania ze strony internetowej, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości; logowanie do serwisu zostaje zapamiętane na każdej z dostępnych w danej witrynie podstron, dzięki temu nie muszą Państwo co chwila ponownie wpisywać loginu i hasła.

Ze względu na konieczność zapobiegania wykonywania pewnych funkcji robotom internetowym, stosujemy mechanizm Google reCAPTCHA do badania, czy zachowania użytkowników naszego Serwisu nie noszą znamion zachowań robotów. W takiej sytuacji możemy ujawnić Google LLC Państwa adres IP.

reCAPTCHA 2 – usługa potwierdza, że to ludzie, a nie boty wykonują określone czynności. Dostawca CAPTCHA może używać plików cookies sesji i uzyskać informacje o przeglądarce internetowej oraz urządzeniu uzyskującym dostęp do tej witryny. Polityka prywatności reCAPTCHA 2: https://www.google.com/policies/privacy/

Osoby trzecie:
Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom trzecim, takim jak podmiot, który zajmuje się utrzymaniem i techniczną obsługą tej strony oraz podmiot kontrolujący liczbę odwiedzających stronę oraz portalowi społecznościowemu Facebook. Są to następujące organizacje:

Google LLC z siedzibą w Kalifornii, USA oraz Google Ireland Ltd – podmioty, który odpowiadają za analizę ruchu w ramach tej strony internetowej. Google LLC jest uczestnikiem programu Tarcza Prywatności, a stosowna informacja znajduje się tutaj: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active. Google Ireland Ltd jest podmiotem prawa irlandzkiego, a tym samym stosuje unijne zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych.

Facebook Inc z siedzibą w Kalifornii, USA oraz Facebook Ireland Ltd – podmioty te odpowiadają za działanie wtyczki portalu społecznościowego Facebook w naszym Serwisie. Przetwarzają one Państwa dane osobowe w przypadku gdy posiadacie Państwo aktywne konto na Facebooku. Umożliwiają one polubienie fanpage Spółki BUDLEX na portalu społecznościowym Facebook oraz kierowanie do Państwa reklam, wyświetlanych na Państwa tablicy na Facebooku. Facebook Inc jest uczestnikiem programu Tarcza Prywatności: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active. Facebook Ireland Ltd jest podmiotem prawa irlandzkiego, a tym samym stosuje unijne zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych,
​​
Tarcza Prywatności to specjalny program, na mocy którego organizacje z USA mogą zobowiązać się do przestrzegania reguł przetwarzania danych osobowych, które obowiązują w UE. Ma to na celu zapewnienie wyższego bezpieczeństwa obywatelom Unii Europejskiej, których dane osobowe są przekazywane do USA. Program ten został zatwierdzony przez Komisję Europejską na mocy specjalnej decyzji wykonawczej, z którą mogą Państwo zapoznać się tutaj. Stanowi to podstawę do przekazania danych osobowych poza teren Unii Europejskiej, zgodnie z treścią przepisu art. 45 RODO.

W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

Analityczne:
Związane ze zbieraniem danych przez Google Analytics, tworzone przez Google

 • _utma, _utmb, _utmc, _utmt, _utmz, _ga, _gid, _gat

Związane z kodem remarketingowym Google, tworzone przez Google

 • 1P_JAR, NID, CONSENT, DV, test_cookie, IDE

Wykorzystywane przez narzędzie analizy Sales Manago

 • SERVERID, smg, smvr, smuuid, _smvs

Reklamowe:
Pochodzące z usługi BusinessClick.

 • __bc_ACac2, __bc_grwpuuid, __bc_prof, __bc_stac, __bc_statid, __bc_statid_matched, __bc_trace, __bc_wpaw

Mapy Google:
Wymagane do działania Map Google, tworzone przez Google

 • SID, HSID, APISID, SAPISID, SSID, OGP

Społecznościowe:
Wymagane do działania wtyczki społecznościowej Facebook.

 • fr

Cookies pochodzące z zagnieżdżonego na stronie playera Youtube, tworzone przez Youtube

 • PREF, VISITOR_INFO1_LIVE, YSC, SID, PREF, HSID, SSID, OGPC, OGP, OTZ

Pozostałe:
Wykorzystywany do trwałego ukrycia komunikatu o cookies, gdy użytkownik go zaakceptuje.

 • cookieAlertBudlex

Cookie sesji – po stronie klienta zawiera tylko identyfikator sesji.

 • PHPSESSID

 Wycofanie tej zgody nie wpływa na zgodność sprawy przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem.