Budownictwo

Na co zwrócić uwagę podpisując umowę deweloperską?

Nadchodzi ten radosny dzień, podczas którego zapewnisz sobie swoje wymarzone mieszkanie. Za Tobą spotkanie z handlowcami, przeglądanie stron internetowych, prospektów, a także wizualizacji i planów poszczególnych mieszkań. Czas przejść do konkretnych działań w postaci podpisania umowy deweloperskiej. Lokal został wybrany, termin u notariusza ustalony, finansowanie zapewnione, a z tyłu głowy kołacze się myśl na co jeszcze powinienem zwrócić uwagę podczas podpisywania umowy deweloperskiej.

 

 

Na co zwrócić uwagę podpisując umowę deweloperską - Budlex

 

 

1. Sprawdź podstawowe informacje
Przed podpisaniem umowy sprawdź czy zawiera wszystkie informacje, na których Ci zależy oraz czy jest zgodna z treścią prospektu informacyjnego, udostępnionego przez dewelopera. Jeśli chcesz mieć pewność, że Twoje mieszkanie będzie mieć określone cechy zadbaj, aby było to umieszone w treści umowy. Jeśli zależy Ci na udogodnieniach w częściach wspólnych np. placu zabaw czy miejscach postojowych dla rowerów, zaproponuj aby takie zapisy trafiły do umowy.

 

 

2. Skontroluj czy deweloper prowadzi rachunek powierniczy
Najkorzystniejszą formą zabezpieczenia pieniędzy na poczet mieszkania są wpłaty na rachunek powierniczy. Jako klient otrzymujesz indywidualny numer wirtualnego rachunku bankowego, na którym znajdują się Twoje pieniądze. Bank zanim wypłaci cokolwiek z konta sprawdza czy zakończone są kolejne etapy budowy przez dewelopera. Dopiero jeżeli wszystko zgadza się z harmonogramem prac, bank wypłaca środki firmie deweloperskiej zgodnie z obowiązującą umową. Wypłata może zostać wstrzymana, jeśli zostaną ujawnione jakieś nieprawidłowości. Deweloper może dysponować Twoją gotówkę tylko i wyłącznie w celu realizacji inwestycji. Jeżeli deweloper upadnie Twoje pieniądze pozostaną bezpieczne, nie będą dzielone między wierzycieli. Nie zostaną również zajęte przez komornika, jeżeli wobec dewelopera prowadzona jest egzekucja.

 

 

3. Przeczytaj kary umowne
Ponadto warto sprawdzić czy deweloper może domagać się od Ciebie innych kwot niż typowe odsetki za opóźnienie w zapłacie. Najczęściej deweloperzy zapewnia sobie prawo do żądania kary umownej w przypadku odstąpienia od umowy, ale także gdy nie przystąpisz do odbioru mieszkania lub do zawarcia umowy przyrzeczonej.

Przeszukaj dokładnie umowę, czy nie występują w niej jeszcze inne kary, np. za brak dostarczenia deweloperowi zgody Twojego banku na wykreślenie roszczenia o ustanowienie hipoteki z księgi wieczystej. Sprawdź czy w umowie w zakresie kar została zachowana równowaga stron i czy nie zostałeś obciążony nadmiernymi karami.

 

 

4. Sprawdź terminy
W umowie deweloper powinien zadeklarować do kiedy nastąpi zakończenie robót. Ważniejsze jednak jest, kiedy będziesz mógł sprawdzić prawidłowość wykonania mieszkania – a więc kiedy dojdzie do odbioru mieszkania i spisania protokołu z tej czynności.

Kolejna istotna data to dzień wydania mieszkania w Twoje posiadanie, czyli oficjalne przekazanie kluczy. Może to nastąpić w tym samym dniu co odbiór, ale nie każdy deweloper wprowadza taką zasadę.

Oczywiście najważniejszą datą jest dzień, do którego powinieneś się stać właścicielem mieszkania, określany w treści jako dzień ustanowienia i przeniesienia na nabywców odrębnej własności lokali. Zwróć uwagę, ile wynosi termin między dniem odbioru a dniem zawarcia umowy przyrzeczonej, nie powinien być dłuższy niż 3 miesiące.

 

 

5. Uprawnienia na wypadek opóźnienia dewelopera
Ustawa deweloperska daje ci prawo odstąpienia od umowy, jeśli deweloper nie przeniesie na Ciebie własności mieszkania w terminie. Powinno to znaleźć również odzwierciedlenie w treści umowy. Ponadto w umowie deweloperskiej można wprowadzić również inne postanowienia, mobilizujące dewelopera do wykonania umowy. Przykładowo można skrócić termin, wynikający z ustawy, ale też wprowadzić nowe prawa odstąpienia, kary umowne czy obowiązek zapłaty odszkodowania.

Czytając kwestie dotyczące odstąpienie i opóźnienia przeanalizuj, czy opisane w umowie postanowienia są dla Ciebie zrozumiałe i czy będziesz wiedział, w jaki sposób skutecznie odstąpić od umowy. Oblicz wysokość ewentualnej kary umowne, której będziesz mógł domagać się od dewelopera (w zależności od przypadku – kary za każdy dzień opóźnienia, lub jednorazowej kary w przypadku odstąpienia od umowy).