• 16.06.2024

  AKTUALNOŚCI Z BUDOWY OSIEDLA - CZERWIEC 2024

  Zalany został strop nad 2 piętrem budynku R1. Stawiane są ściany 3 piętra budynku R1, oraz ściany parteru w R2. Kontynuowane są prace przy budowie hali garażowej.

  • 27.05.2024

   AKTUALNOŚCI Z BUDOWY OSIEDLA - MAJ 2024

   Trwają prace konstrukcyjne na wszystkich budynkach.
   Na R1 - strop nad I piętrem został zalany. Powstają ściany II piętra. Rozpoczęły się prace związane z rozprowadzaniem elektryki. Na budynku R2 zalewany jest strop garażu. Na budynku R3 trwają prace ziemne - realizowany jest wykop pod halę garażową.

  • 19.03.2024

   AKTUALNOŚCI Z BUDOWY OSIEDLA - MARZEC 2024

   Na budynkach R1 i R2 wykop zostały wykonane w 90%, prace przy R3 trwają. Zrealizowane zostały zasypki pod warstwy posadzkowe z zagęszczeniem mechanicznym pod budynkiem R1, a prace pod R2 są w toku. Obsypanie zewnętrzne ław i ścian fundamentowych w części R1 zostało wykonane w około 50%.

   Fundamenty w części R1 ukończono w 100%, w R2 w 80%. Ściany i słupy kondygnacji nr -1 zostały wykonane w części bud. R1 w 100%, a w części bud. R2 w 80%. Strop nad poziomem -1 w części R1 również został ukończony w 100%.

   W zakresie konstrukcji stanu surowego, ściany parteru w części R1 zostały ukończone w 100%. Strop nad parterem w części R1 został zrealizowany. Ściany konstrukcyjne I piętra w bud R1 również ukończono.

   Poziomy kanalizacji sanitarnej i deszczowej zostały ułożone w części R1, a prace w bud R2 zostały rozpoczęte. Trwa montaż instalacji „uziemienia” w części R1. Prace nad instalacją okablowania pod oświetlenie parteru w klatkach A i B części R1 również zostały rozpoczęte.

  • 23.01.2024

   AKTUALNOŚCI Z BUDOWY OSIEDLA - STYCZEŃ 2024

   Wylane zostały fundamenty pod halę garażową.

  • 03.11.2023

   AKTUALNOŚCI Z BUDOWY OSIEDLA - LISTOPAD 2023

   Trwa przygotowanie terenu pod budowę. W trakcie są prace rozbiórkowe i sprzątanie terenu po wyburzeniach.

  • 18.09.2023

   AKTUALNOŚCI Z BUDOWY OSIEDLA - WRZESIEŃ 2023

   Trwają prace rozbiórkowe i przygotowanie olsztyńskiej inwestycji Jezioraj.