• 30.06.2023

  AKTUALNOŚCI Z BUDOWY OSIEDLA - CZERWIEC 2023

  Wykonane zostały warstwy izolacyjne, pokryte zostały stropodachy i daszki. Zakończono obróbki blacharskie, zamocowano parapety zewnętrzne.
  Zamontowano dźwigi osobowe. Zamontowano stolarkę okienną PCV i aluminiową wraz z nawiewnikami. Zakończono instalowanie drzwi wraz z portalami, oraz bramy garażowe.
  Wewnątrz budynku zakończono prace przy wznoszeniu ścian działowych. Położono tynki i parapety w mieszkaniach. Na klatkach schodowych i w pozostałych pomieszczeniach wykonano posadzki.
  Zamontowano instalacje C.O., wody zimnej i ciepłej, hydrantowe i kanalizacji deszczowej. Ukończono montaż instalacji wentylacyjnych i elektrycznych.
  Na zewnątrz budynków zakończono prace przy instalacjach wodociągowej, sanitarnej, deszczowej i monitoringu. Wydzielono ogródki, wyznaczona została przestrzeń pod drogi, parking i ciągi komunikacyjne. Zamontowana została mała architektura i plac zabaw.
  Trwają prace przy zagospodarowywaniu terenu i dalsze prace wykończeniowe w budynkach

  • 31.05.2023

   AKTUALNOŚCI Z BUDOWY - MAJ 2023

   Zakończone zostały prace żelbetowe na wszystkich budynkach. Roboty murowe trwają na budynkach C i D, zostaną zakończone w marcu. Roboty tynkarskie zostały wykonane na pierwszych czterech kondygnacjach każdego budynku. Powyżej piątej kondygnacji trwają prace przy montażu stolarki okiennej, zakończą się w tym miesiącu. Na budynku E i C trwa montaż papy podkładowej, następnie położona będzie pap nawierzchniowa. Montowane są instalacje podtynkowe powyżej piątej kondygnacji. Kładzione są instalacje pod posadzkowe powyżej pierwszego piętra. Obecnie wykonywana jest elewacja, została ukończona w 50%. Trwa demontaż dwóch żurawi. W przyszłym tygodniu rozpocznie się montaż wind osobowych. W połowie marca rozpocznie się wykonywanie szlicht w lokalach.