BUDLEX

Zgoda na przetwarzanie danych

Zgodnie z nowym rozporządzeniem RODO dotyczącym ochrony danych osobowych zachęcamy do wyrażenia zgody na przetwarzanie Państwa danych w celach marketingowych związanych z marką BUDLEX

Podaj numer telefonu lub adres e-mail

* pole wymagane

Wyrażenie zgody jest dobrowolne.

Informujemy, iż administratorem Pan/Pani danych jest każda ze spółek wchodzących w skład jednej grupy kapitałowej Budlex spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (02-797), przy ul. Franciszka Klimczaka 1, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000622919. Każda z powyższych spółek zwana jest dalej „Administratorem”, a wszystkie łącznie zwane są dalej „Administratorami”. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych może się Pan/Pani skontaktować z Administratorami w następujący sposób:

  • listownie: Budlex sp. z o.o., ul. Lubicka 54, 87-100 Toruń,
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej: rodo@budlex.pl.

Podane przez Pana/Panią dane będą przetwarzane w celu przesyłania ofert, informacji o promocjach oraz wydarzeniach związanych z marką BUDLEX na podstawie udzielonych zgód. Pan/Pani dane będą przetwarzane po potwierdzeniu zgodności adresu e-mail poprzez kliknięcie przycisku „Tak, potwierdzam” umieszczony w wiadomości przesłanej na wskazany przez Pan/Panią adres mailowy. Pana/Pani dane będą przetwarzane do czasu wycofania przez Pana/Panią zgody na ich przetwarzanie. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być: pracownicy i współpracownicy Administratorów, podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora, w szczególności usługi informatyczne, telekomunikacyjne i marketingowe, którym Administrator powierzy przetwarzanie danych osobowych. Ma Pan/Pani prawo do żądania od Administratorów dostępu do Pana/Pani danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawa do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawa do przenoszenia danych. Ponadto ma Pan/Pani prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.